Stanica Wędkarska nad Jeziorem Tarnobrzeskim - Regulamin

Korzystania z działki użytkowanej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu, położonej nad Jeziorem Tarnobrzeskim przy ul. Plażowej.

1. Z działki oraz znajdującego się na działce domku mogą korzystać nieodpłatnie w formie zorganizowanej Koła i Kluby Polskiego Związku Wędkarskiego oraz osoby niezrzeszone, ponosząc dodatkową opłatę.
2. Z korzystania bezwzględnie wyłączony jest garaż.
3. Najem odbywa się za pośrednictwem strony stanicawędkarska.pl poprzez rezerwację oraz uiszczenie następującej opłaty:

  • 300zł za dobę dla osób z PZW Okręg Tarnobrzeg,
  • 500zł za dobę dla osób zrzeszonych w PZW spoza Okręgu Tarnobrzeg,
  • 800zł za dobę dla osób niezrzeszonych w PZW,

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z opłaty na podstawie dwuosobowej decyzji Prezesa Okręgu PZW Tarnobrzeg oraz Dyrektora Biura Okręgu PZW Tarnobrzeg.
4. Wynajem pola namiotowego odbywa się za pomocą strony stanicawędkarska.pl poprzez rezerwację oraz uiszczenie następującej opłaty:

  • 20zł za dobę dla osób zrzeszonych w PZW,
  • 50zł za dobę dla osób niezrzeszonych w PZW.

5. Wynajem pola kempingowego odbywa się za pomocą strony stanicawędkarska.pl poprzez rezerwację oraz uiszczenie następującej opłaty:

  • 50zł za dobę dla osób zrzeszonych w PZW,
  • 100zł za dobę dla osób niezrzeszonych w PZW.

6. Pierwszy i trzeci weekend każdego miesiąca zarezerwowany jest przez PZW Okręg Tarnobrzeg na potrzeby własne oraz klubów i kól wędkarskich chcących skorzystać z bezpłatnego przywileju organizacji imprez i spotkań wędkarskich. Zgoda taka wydawana jest na podstawie złożonego pisma do Biura ZO. W przypadku braku zainteresowania terminem zostaje on zwolniony na 7 dni przed jego nadejściem.
7. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
8. Korzystający z domku są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
9. Czasookres najmu domku trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz.10:00 dnia następnego.
10. Do korzystania z domku uprawnione są tylko osoby zakwaterowane. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości. Korzystający z domku nie mają prawa udostępnić go osobom trzecim.
11. Korzystający z obiektu są zobowiązani do uważnego obchodzenia się z jego wyposażeniem. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić Opiekuna domku. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
Obowiązkiem najemcy jest sprawdzenie stanu wyposażenia z listą wyposażenia znajdującą się w domku, w przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic należy ten fakt zgłosić w ciągu pierwszej godziny pobytu.
12. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu obiektu.
13. Podczas korzystania z domku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.
14. Akceptujemy zwierzęta. Właściciel pupila zobowiązuje się do sprzątania po nim.
15. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00-6:00. Korzystający z obiektu nie mogą zakłócać wypoczynku innym osobom.
16. Dla wędkarzy posiadających ważne  zezwolenia na połów  ze  środków pływających na jeziorze Tarnobrzeskim  istnieje  możliwość bezpłatnego korzystania z parkingu i slipu.
17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie ośrodka, jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
18. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku oraz gaszenie światła w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.
19. Przed wyjazdem należy posprzątać domek (pozmywać naczynia, zdjąć poszwy z kołder i poduszek), teren wokół oraz wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci, opróżnić i wymyć grilla.
20. Po zakończeniu korzystania korzystający dokonuje przekazania Opiekunowi na podstawie protokołu przekazania.
21. Złamanie niniejszego regulaminu jest podstawą odmowy zgody na kolejne korzystanie.
22. W sprawach spornych rozstrzygającym jest Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu.
23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.